Nieuwsbrief

De “Nieuwsbrief van Dierenartsenpraktijk Salland” komt drie tot vier maal per jaar uit. Wij hebben een onderscheid gemaakt in het diersoort ”rund” of ”gezelschapsdier”. De brief wordt naar onze klanten verstuurd per e-mail en bevat allerhande informatie en tips over de gezondheid van uw ”rund” of “gezelschapsdier”.