Corona

Slagharen, 2 november 2021

In verband met de oplopende coronabesmettingen willen wij u graag verzoeken om het onderstaande in acht te nemen. Consulten en ingrepen zullen gewoon doorgang vinden. Mocht dit in een latere fase veranderen, dan bellen wij alle afspraken na om deze te annuleren dan wel te verplaatsen. Omdat er elke dag iets kan veranderen vragen wij u om regelmatig deze website, onze instagram en facebookpagina te controleren.

Voor de komende periode verzoeken wij iedereen om de volgende maatregelen aan te houden:

  • We vragen u met niet meer dan het noodzakelijk aantal personen op consult te komen. (liefst één persoon)
  • Persoonlijk contact graag beperken, houdt u waar mogelijk voldoende afstand van andere klanten en ons personeel.
  • Blijf thuis als u klachten vertoont zoals hoesten, niezen, snotteren of koorts. Laat in noodgevallen iemand anders die geen klachten vertoont uw dier bij ons brengen.  Als u geen ander persoon kunt bereiken om met uw dier te komen, bel ons dan, dan overleggen we over de best mogelijke optie.
  • Uw handen te ontsmetten bij binnenkomst.
  • Niet met contant geld te betalen.
  • Operatie patiënten langs te brengen in plaats van in de wachtkamer zitting te nemen.

Dank voor ieders medewerking, we verwachten hiermee de optimale zorg voor uw dieren de komende tijd te kunnen behouden.

Team Dierenartsenpraktijk Salland

Publicatiedatum: 02-11-2021


Terug naar overzicht