Paarden

Paardengeneeskunde
Ontwormen
Mestonderzoek
Vaccinaties
Klinisch keuren
Kreupelheidsonderzoek
Castratie hengst
Huidproblemen
Chippen

Paardengeneeskunde

Bij dierenartsenpraktijk Salland hebben we ruime ervaring met eerstelijns paardengeneeskunde. Wij besteden aandacht aan preventieve zorg zoals vaccinaties en ontwormingsmanagement, maar behandelen ook zieke dieren. In geval van koliek, wonden, ander trauma of niet vorderende bevallingen (spoedgevallen) is het zaak zo spoedig mogelijk te bellen met de praktijk op het vaste nummer 0523 683333. In de spoeduren wordt dit nummer automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende dierenarts.

Ook voor minder spoedeisende gezondheidsproblemen van uw paard kunt u contact met ons opnemen.

Hieronder gaan we kort in op veelvoorkomende diergeneeskundige zaken bij paarden:

Ontwormen

Vroeger was alles makkelijker: Overal waren wormenkuren te koop en iedereen hield zich aan zijn eigen ontwormingsschema. Waarom moest dat veranderen? Dat ging toch jaren lang goed? Of toch niet…?

Een paardendarm heeft een natuurijk vermogen om wormen te bestrijden en is in veel gevallen in eenwicht met de aanwezige wormen. Pas als bepaalde gevaarlijke wormen of normale wormen in enorme aantallen aanwezig zijn vormt dit een probleem voor de gezondheid van het paard. In Nederland werd tot wel 80% van de paarden onnodig ontwormd. Dit onnodig ontwormen kan resistentie van de worm veroorzaken, wat betekend dat deze niet meer reageert op het onwormingsmiddel. Als de worm eenmaal niet meer bestreden kan worden door resistentie kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Daarom mogen nu alleen dierenartsen wormenkuren voorschrijven. Ze kunnen hiervoor een recept uitschrijven en mogen zelf wormenkuren verkopen, mits de dierenarts bekend is met de situatie van de betreffende paarden en mestonderzoek heeft gedaan om wormeieren aan te tonen. In enkele gevallen kan de dierenarts beslissen ook bij een negatief mestonderzoek toch het paard te ontwormen.

Jonge paarden (tot twee jaar) en paarden met verminderde afweer zijn extra gevoelig voor wormen! Bij deze dieren is dus een regelmatig wormonderzoek en mogelijk wat vaker ontwormen noodzakelijk. Neem voor advies en mestonderzoek contact op met de praktijk!

Mestonderzoek

Eén van de mogelijkheden om de wormstatus van paarden te bepalen is mestonderzoek. In verse paardenmest wordt dan onder de microscoop gezocht naar eieren van wormen. Deze zijn niet met het blote oog zichtbaar. Mestonderzoek kan gedaan worden van een individueel paard, maar ook van een koppel paarden (max. 10 paarden) dat bij elkaar loopt. Het resultaat wordt uitgedrukt in het aantal eieren per gram mest, de EPG (Eggs per Gram). Hoe meer eieren, hoe hoger de wormbesmetting van het paard. De EPG, leeftijd van het paard en de manier van huisvesting leiden tot een goed overwogen ontwormadvies. Voor een betrouwbaar onderzoek is het van belang dat het uitgevoerd wordt op verse mest (< 24 uur). Wanneer dit niet lukt, de mest luchtdicht verpakken en koel bewaren.

Vaccinaties

De jaarlijkse vaccinatie beschermt uw paard tegen influenza en tetanus. Deze vaccinatie moet eerst twee keer kort achter (4 tot 6 weken tusentijd) elkaar worden toegediend (de zogenaamde basis-enting) en daarna jaarlijks herhaald. Voor de meeste keuringen en wedstrijden is het verplicht uw paard te laten vaccineren tegen Influenza en Tetanus. Voor de meeste evenementen geld dat er minimaal een week moet zitten tussen de enting en het evenement. Ook is het mogelijk om tegen andere ziektes zoals droes (Streptococcus Equi) en Rhinopneumonie (Equine Herpusvirus) te vaccineren. Voor afspraken of meer informatie over vaccinaties kunt u contact opnemen met de praktijk.

Klinische keuringen

Ten behoeve van verzekeringen of aan- en verkoop van een paard of pony kunnen wij een klinische keuring uitvoeren. Aan de hand hiervan hunnen wij u advies geven met betrekking tot de eventuele koop of verkoop. Bij de keuring krijgt u een officieel rapport.

Kreupelheidsonderzoek

Kreupelheden zijn een veel voorkomend probleem bij paarden. Een kreupel paard heeft vaak pijn en wellicht vermindert het de prestaties. Kreupelheid kan door onze dierenartsen klinisch worden onderzocht.

Castratie hengst

Hengsten produceren testosteron in de testikels. Dit is een hormoon wat verantwoordelijk is voor het typische hengstengedrag. Hengstengedrag is niet altijd wenselijk in sport of recreatief gebruik en daarom wordt vaak gekozen voor castratie. Wanneer de castratie wordt uitgevoerd is afhankelijk per dier. Gemiddeld castreren wij hengsten tussen 1 en 2 jaar leeftijd. Als het dier eerst voor dekkingen wordt gebruikt of een ruimere ontwikkeling van uiterlijke kenmerken van de hengst gewenst is kan voor castratie op latere leeftijd worden gekozen. In het geval van zeer lastig gedrag kan de castratie ook iets eerder worden uitgevoerd.

Voor de castratie is het wenselijk dat uw hengst gevaccineerd is voor tetanus.

Huidproblemen

Huidproblemen zoals eczeem, luizen en mijten kunnen veel onrust veroorzaken bij uw paard. De dierenarts denkt graag met u mee wat de oorzaak van de huidproblemen kan zijn om gezamenlijk tot een best mogelijke therapie te komen.

Chippen

Het chippen van paarden en paardachtigen is in Nederland verplicht. Ook moeten ze in het bezit zijn van een paspoort waar het transpondernummer in geregistreerd is. Het dier krijgt een uniek nummer en dit vergemakkelijkt de identiteitsvaststelling van de dieren. Met een holle injectienaald wordt een kleine langwerpige identificatiechip ingebracht in de spier van de hals. Een chipreader maakt uitwendige controle tussen het nummer en overige gegevens mogelijk. U kunt uw paard(en) door ons laten chippen. Gechipte dieren moeten daarna altijd nog geregistreerd worden door de KNHS of een stamboek. Bij hen kan een paspoort aangevraagd worden. Zij houden ook de registratie van gechipte paarden bij. Ze brengen hiervoor hun eigen kosten in rekening.