Rundvee

Het team
Behandeling zieke koeien
Bedrijfsbegeleiding
Preventieve zorg
Operatieve ingrepen
Preventie en bestrijding van dierziekten
Begeleiding en analyse uiergezondheid
Begeleiding en analyse klauwgezondheid
Begeleiding en analyse jongvee opfok

Het team

Bij dierenartsenpraktijk Salland werken wij met 4 dierenartsen in de rundvee. Wij zijn een enthousiast en afwisselend team waarbij wij elkaar goed aan vullen. Voor vaste begeleidingen zal per veehouder gekeken worden welke dierenarts bij hem of haar het beste past.

Behandeling zieke koeien

Als er op een bedrijf een koe ziek is beschikken wij over de kennis en ervaring om tot een vlotte diagnose te komen. In overleg met de veehouder wordt er een geschikte behandeling ingezet. Als het herstel van de patiënt niet naar volle tevredenheid verloopt wordt de behandeling geëvalueerd en indien nodig aangepast. Uiteraard wordt de nadruk gelegd op de preventie van zieke koeien en zullen we samen met de veehouder hiervoor een plan van aanpak opstellen.

Bedrijfsbegeleiding

Voor veehouders bieden wij een breed scala aan mogelijkheden. Voor elk bedrijf kan de begeleiding aangepast worden naar de wens van de veehouder. Dit kan het noodzakelijke zijn zoals BBP/BGP/Koekompas en spoedgevallen maar ook bedrijfsbegeleiding met een vast interval waar aandacht kan worden besteed aan bijvoorbeeld vruchtbaarheidsbegeleiding, onthoornen, enten en analyses van de kengetallen om zo het bedrijf samen naar een hoge niveau te tillen.

Voor vaste bedrijfsbegeleidingen wordt er gestreefd zo veel mogelijk de “eigen” dierenarts langs te laten komen, voor spoedgevallen en ander werk wordt bekeken bij welke dierenarts we dit het best in kunnen plannen om u zo snel mogelijk te kunnen helpen.

Preventieve zorg

De veehouderij veranderd en met de steeds groter wordende bedrijven wordt het steeds belangrijker om ziektes te voorkomen in plaats van genezen. Wij richten ons daarom naast de gebruikelijke curatieve zorg (het behandelen van zieke dieren) ook vooral op de preventie van ziekte. Door het combineren van alle data en de ziektegeschiedenis van het bedrijf kan er samen met de veehouder een plan opgesteld worden om ziektes in de toekomst te voorkomen of beheersbaar te houden. Voor dit plan kan aan vaccinatie gedacht worden maar ook aanpassingen aan het rantsoen of veranderingen in het management en zal voor elke situatie weer verschillend zijn.

Deze begeleiding word gegeven aan veehouders met een vaste afspraak maar ook individuele hulpvragen kunnen besproken worden. U kunt hier denken aan jongveeopfok, klauwen, vruchtbaarheid, voeding en ga zo maar door.

Operatieve ingrepen

Operaties zoals de keizersnede en lebmaagoperaties worden regelmatig door ons gedaan. Voor een lebmaag die verdraaid is naar links (zie ook hier) bestaat er soms de mogelijkheid om de koe te ‘rollen en te steken’. Ook voor moeilijkere operaties zoals een lebmaagverdraaiing naar rechts of darmoperaties kunt u bij ons terecht. Tevens behoren speenoperaties tot onze mogelijkheden.

Preventie en bestrijding van dierziekten

In samenwerking met de gezondheidsdienst bestrijden we verschillende dierziekten. Hiervoor werken we met meerdere dierziekte-bestrijdingsprogramma’s waaronder voor leptospirose, BVD, IBR, paratuberculose, Salmonella en Neospora. Wij hebben alle dierziekte programma’s van de gezondheidsdienst in ons programma. Uiteraard kunnen we u ook gericht advies geven over de bestrijding van dierziekten naast deze programma’s. Voor meer informatie over dierziekten en bestrijdingprogramma’s zie www.gddeventer.com.

Begeleiding en analyse uiergezondheid

In De uiergezondheid is zeer belangrijk voor een goede productie bij het melkvee maar ook voor het werkplezier van de veehouder. Helaas kunnen we niet alle mastitis gevallen volledig voorkomen maar dit kunnen we wel beperken. Dieren die toch mastitis ontwikkelen willen we goed en snel kunnen behandelen. Hiervoor is het van belang een beeld te hebben welke kiemen er op het bedrijf spelen en voor welke antibiotica deze kiemen mogelijk resistent zijn. Op basis van de gegevens van regelmatig bacteriologisch onderzoek in de melk kan onderbouwd worden welke mastitis-injector waarschijnlijk het beste zal werken. Toch is het ook van belang voor de behandeling een melkmonster te nemen en laten onderzoeken om de behandeling later bij te kunnen sturen waar nodig. Ook hebben wij een celgetalmeter waar we binnen een paar minuten het celgetal kunnen meten in de melk. Zo kan in hoog celgetal dieren het kwartier wat aangedaan is bepaald worden, om hier een bacteriologisch onderzoek op uit te voeren.

Op de praktijk kunnen wij de meeste mastitiskiemen zelf kweken uit de melk en hun resistentie bepalen. Zo kunnen wij u snel een betrouwbare uitslag bieden om vroegtijdig te kunnen sturen in de behandeling van klinische mastitis gevallen of dieren met subklinische mastitis gericht te kunnen aanpakken.

Monsters voor celgetalbepaling kunnen op elk gewenst tijdstip (tijdens de normale openingsuren van de praktijk) worden binnengebracht. Ook kunnen we op afspraak de celgetalmeter meenemen tijdens een bedrijfsbezoek.

Melkmonsters voor bacteriologisch onderzoek kunnen dagelijks vóór 14.00 uur binnengebracht worden op de praktijk en zullen dezelfde dag nog ingezet worden. Een eerste uitslag is vaak na één dag bekend en na 2-3 dagen is meestal ook de gevoeligheid bepaald.

Voor vragen zijn wij van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur te bereiken. Mocht u nog geen klant zijn en hier wel naar geïnteresseerd zijn dan komen wij graag langs voor een inventariserend gesprek.

Begeleiding en analyse klauwgezondheid

De klauwen van melkvee hebben onder de huidige omstandigheden veel te lijden. Problemen met het beenwerk van melkkoeien reflecteren zich direct op de melkproductie en de algemene gezondheid. Voor adviezen met betrekking op behandelingen van pootproblemen en op het voorkomen van deze aandoeningen kunt u bij ons terecht. Vaak is er een directe link tussen deze problematiek en de voeding van de koeien. In overleg met de voederfabrikant kunnen we dan het rantsoen aanpassen. Via een samenwerking van de gezondheidsdienst en de klauwbekappers krijgen we directe informatie over de voornaamste klauwaandoeningen op een bedrijf. Aan de hand van deze informatie kunnen we u rechtstreeks adviseren.

Begeleiding en analyse jongveeopfok

Het jongvee op een bedrijf is het inkomen van morgen. Uiteraard moet dit op een juiste wijze groeien zonder teveel tegenslagen. Wij zijn de uitgelezen partner voor u om, met onze kennis over voeding, klimaat, huisvesting, dierziekten en wormbestrijding, u terzijde te staan bij de opfok van uw kalveren.