Varkens


Erkende varkensdierenartsen
Bedrijfsbegeleiding
Preventie en bestrijding van dierziekten
Benchmarkwaarden
Lijst diergeneesmiddelen
Positieve lijst IKB

 

 

Erkende varkensdierenartsen

Onze praktijk beschikt over erkende varkensdierenartsen.

Bedrijfsbegeleiding

Op alle varkensbedrijven komen we maandelijks langs voor de klinische inspectie die wettelijk verplicht is. De meeste vermeerderingsbedrijven worden vaker bezocht. De hele koppel varkens wordt tijdens deze controle beoordeeld en eventuele adviezen worden overlegd met de varkenshouder. Indien nodig wordt tijdens de bedrijfsbezoeken (verplicht) bloed afgenomen voor onderzoek op ziekte van Aujeszky, blaasjesziekte, Salmonella en varkenspest. Indien er problemen zijn kan ook naar andere ziekteverwekkers worden gekeken.

Preventie en bestrijding van dierziekten

In samenwerking met de gezondheidsdienst voor dieren bestrijden we verschillende dierziekten. Hiervoor werken we met meerdere dierziektebestrijdingsprogramma’s waaronder voor Aujeszky, varkenspest, blaasjesziekte en schurft. Ook als er problemen zijn kan door middel van secties en/of bloedonderzoek naar de oorzaak van de aandoening worden gezocht. In overleg met de varkenshouder wordt dan een plan van aanpak opgesteld. Door onze kennis en ervaring kunnen we vlot tot een diagnose komen, indien nodig zullen we overleggen met specialisten van de gezondheidsdienst voor dieren.

Benchmarkwaarden dierdagdoseringen 2015

Sinds 1 januari 2015 moeten de diergeneesmiddelen voor verschillende diercategorieën gescheiden worden. Vanaf afgelopen januari zijn de bestellijsten daarom aangepast en wordt meer nadruk gelegd op het gescheiden bestellen. Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) is verantwoordelijk voor de juiste berekening van de dierdagdosering en stelt ook de benchmarkwaarden vast. Voor het jaar 2015 zijn de waarden opnieuw vastgesteld.

Diergewichten en aantallen Met de controle van de IKB wordt nu bepaald hoeveel varkens in welke diercategorie op het bedrijf aanwezig zijn. Met deze aantallen wordt het totale diergewicht op een bedrijf bepaald. De medicijnleveringen worden door de dierenarts doorgegeven. De gelten worden vanaf 1 januari 2015 vanaf een leeftijd van 7 maanden gerekend tot de dierdagdosering van de zeugen. Opfokvarkens vanaf 75 dagen tot de leeftijd van 7 maanden worden gerekend tot de dierdagdosering van vleesvarkens (zie tabel 1).

Dierdagdosering Diergroepen Leeftijd Standaard-gewicht (kg)
Zeugen/zogende biggen Zeugen (alle vrouwelijke dieren na 1e inseminatie), dekberen en zoekberen n.v.t. 220
Zuigende big 0-25 dagen 4,5
Gelt 7 mnd tot 1e inseminatie 135
Gespeende biggen Gespeende biggen 25-74 dgn 17,5
Vleesvarkens Vleesvarkens 75 dgn tot slachtrijpe leeftijd 70
Opfokvarkens 75 dgn tot 7 mnd 70
Tabel 1: indeling van diergroepen in de dierdagdosering en standaardgewichten.

 

Normen Ten opzichte van 2014 zijn de normen voor de zeugen en vleesvarkens niet veel veranderd.
Voor de nieuwe diercategorie speenbiggen zijn de waarden vastgesteld op >22 dierdagdoseringen oranje en >60 dierdagdoseringen in het rood. Dit is weergegeven in tabel 2.Ieder varkensbedrijf kan in 2015 maximaal drie dierdagdoseringen krijgen. Bedrijven in het oranje gebied zijn gewaarschuwd dat het gebruik van antibioticum aandacht verdient, maar verder dwingende maatregelen zijn nog niet noodzakelijk. Bedrijven met een dierdagdosering in het rode gebied moeten actie ondernemen. Deze bedrijven moeten samen met de dierenarts een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan maken met daarin de maatregelen om het gebruik van antibioticum te reduceren.

Benchmarkwaarden 2015

Groen Oranje Rood
Zeugen/zogende biggen 0-10 10-20 > 20
Gespeende biggen 0-22 22-60 > 60
Vleesvarkens/opfokvarkens tot 7 maanden 0-10 10-12 > 12
Tabel 2: benchmarkwaarden 2015 voor de verschillende dierdagdoseringen.

 

Lijst diergeneesmiddelen

De lijst diergeneesmiddelen die wij toepassen kunt u hiernaast binnenkort downloaden. Deze lijst is niet uitputtend en ook niet alle producten hebben we standaard op de plank staan. Deze lijst is bedoeld voor varkenshouders om gemakkelijk en overzichtelijk alle producten op een rij te hebben met daarbij vermeld de voornaamste reden van toepassen en de bijbehorende wachttijden en dosering. Deze lijst is voortdurend aan veranderingen onderhevig, gelieve deze zelf aan te vullen. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele fouten en of wijzigingen.

Positieve lijst IKB

De positieve lijst diergeneesmiddelen voor IKB-varkensbedrijven kunt u hiernaast downloaden. Deze lijst beperkt zich tot antimicrobiële middelen. Op de positieve lijst is per product aangegeven: de werkzame stof, de productnaam, de toedieningsvorm, het registratienummer, de registratiehouder en de wachttermijn IKB in dagen.

Positieve lijst IKB